การจัดส่งสินค้า

ifeelpure.com มุ่งมั่นที่จะส่งสินค้าแก่ท่านภายในเวลาที่เราได้สัญญากับท่านไว้ อย่างไรก็ตามอาจมีกรณีที่มีเหตุจำเป็นทำให้เราไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ภายในเวลาที่กำหนด ทางเราต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

 

ทันทีที่สินค้าได้ถูกส่งออกจากคลังสินค้าของเรา ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันจากเราว่าสินค้าของท่านอยู่ระหว่างการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ท่านให้ข้อมูลมา กรณีที่มีเหตุจำเป็นทำให้เราไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ภายในเวลาที่กำหนดเมื่อคำสั่งซื้อสินค้าของท่าน เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หนี้ ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการส่งสินค้าที่ล่าช้านั้น กรณีที่ไม่มีคนอยู่รับสินค้าขณะที่เราส่งสินค้าให้ท่าน เราจะทิ้งข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เราจะส่งสินค้าไปยังท่านอีกครั้ง หรือวิธีการไปรับสินค้าจากบริษัทที่ทำการขนส่งสินค้าให้แก่ท่าน

 

ในการติดตามสินค้า ท่านสามารถพบรหัสติดตามสินค้าได้จากอีเมลยืนยันการจัดส่งสินค้า ก่อนที่ท่านจะเซ็นรับสินค้า ท่านตกลงที่จะสำรวจสินค้าเหล่านั้นก่อนว่ามีตำหนิ หรือความเสียหายหรือไม่ เพื่อเป็นการระมัดระวังไว้ก่อน กรุณาเก็บใบเสร็จการส่งสินค้าจากผู้ส่งสินค้าไว้ด้วยเสมอ

 

กรณีที่แทบจะไม่เกิดขึ้นเลยที่สินค้าของท่านเสียหาย หรือสูญหาย ท่านสามารถเข้าไปอ่านวิธีการติดตามสินค้าเหล่านั้นได้จาก FAQ หรือ ติดต่อแผนกบริการลูกค้าได้ที่ care@ifeelpure.com

 

การคืนสินค้า

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะคืนสินค้า ท่านสามารถคืนสินค้าในสภาพดั้งเดิม ได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าเพื่อทำการคืนสินค้า

 

กรุณาคืนสินค้าสภาพเดิม หีบห่อเดิม และป้ายสินค้าเดิม และกระดาษระบุข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าที่เราแนบไปกับพัสดุของท่าน โดยสินค้าต้องถูกส่งมาถึงคลังสินค้าของเราภายใน 30 วัน กรุณาส่งมาที่

 

SUDTANA (2534) CO., LTD.

ที่อยู่ 177-179 moo 14 Borommaratchachonani Rd Talingchan, Bangkok 10170 Thailand

 

เมื่อฝ่ายควบคุมคุณภาพสินค้าของเราได้ทำการตรวจสอบสินค้าของท่านแล้ว เราจะทำการคืนเงินแก่ท่านภายใน 7 วัน

 

ท่านตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งสินค้าที่ท่านประสงค์จะคืนให้แก่บริษัทด้วยวิธีที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวสินค้า เราขอแนะนำให้ท่านใช้บริการผู้จัดส่งที่มีบริการติดตามสินค้าเพื่อท่านจะได้สามารถติดตามสินค้าที่ท่านส่งได้

 

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าที่ care@ifeelpure.com